Dịch vụ

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách về việc bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng

Các dữ liệu cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, v.v. sẽ được Hino Ngọc Thành  (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "Chúng tôi") thu thập và sử dụng cho mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thông tin và các dịch vụ khác cho khách hàng. Xét đến tầm quan trọng của việc xử lý đúng đắn các Dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi là "Dữ liệu cá nhân"), chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân theo các quy định sau đây:

 1. Mục đích của việc sử dụng Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích đã được công bố hoặc thông báo một cách công khai cho khách hàng và sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác.

 1. Cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Bên Thứ Ba

Theo nguyên tắc, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào được thu thập từ khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ khi:

 • Công ty có được sự đồng ý hợp lệ của khách hàng liên quan;
 • Công ty xử lý Dữ liệu cá nhân toàn bộ hoặc một phần trong phạm vi cần thiết chỉ cho Mục đích Sử dụng Dữ liệu cá nhân được mô tả ở trên;
 • Công ty được yêu cầu hợp tác để thực hiện các hoạt động công cộng bởi chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền v.v.
 1. Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các đối tác của công ty cho các mục đích cụ thể như cung cấp sản phẩm và dịch vụ được công bố công khai một cách riêng biệt.

 1. Kiểm soát Dữ liệu cá nhân phù hợp

Công ty sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát cần thiết và đúng đắn để ngăn chặn Dữ liệu cá nhân mà Công ty nắm giữ bị rò rỉ, mất mát hoặc bị thay đổi, v.v.

Công ty có thể giao việc xử lý Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào theo phạm vi cần thiết cho dịch vụ của mình, và Công ty sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát cần thiết đối với bên thuê ngoài trong trường hợp đó.

 1. Phản hồi yêu cầu về dữ liệu cá nhân

Khách hàng được quyền yêu cầu Công ty cung cấp, chỉnh sửa, hoặc đình chỉ việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của mình. Trường hợp khách hàng muốn truy cập Dữ liệu Cá nhân của họ do Công ty đang nắm giữ và/hoặc muốn biết về cách thức mà Dữ liệu Cá nhân của họ đã hoặc có thể đã được xử lý hoặc tiết lộ, khách hàng phải nộp một mẫu yêu cầu do Công ty quy định. Yêu cầu trên sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Công ty xác nhận tính hợp lệ của yêu cầu đó và danh tính của người yêu cầu.

Thông tin về Chủ thể kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC THÀNH BẾN TRE (Sau đây gọi là “Hino Ngọc Thành”).
Địa chỉ: Số 37E, QL 60, X. Hữu Định, H. Châu Thành, Bến Tre

Mục đích Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Công ty công bố công khai mục đích sử dụng và chia sẻ Dữ liệu cá nhân (Dữ liệu cá nhân của các giám đốc, cán bộ và nhân viên của khách hàng; khách hàng bao gồm cá nhân sử dụng hoặc tận dụng các sản phẩm và dịch vụ của Công ty như người vận chuyển hoặc lái xe) dựa trên chính sách bảo mật của mình như sau:

 1. Mục đích Sử dụng Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ không sử dụng bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào thu thập từ khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Bán hàng và dịch vụ sau bán hàng (như bảo dưỡng) của sản phẩm của Công ty;
 • Thông báo thông tin về sản phẩm mới, dịch vụ mới và chiến dịch qua thư, điện thoại, email, viếng thăm, v.v.;
 • Lập kế hoạch, phát triển, cải tiến và nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng và độ tin cậy nhằm mục tiêu đạt được sự hài lòng từ khách hàng đối với với sản phẩm và dịch vụ của Công ty;
 • Khảo sát thị trường để cung cấp sản phẩm của Công ty cho khách hàng với giá và thời điểm phù hợp hơn;
 • Thông báo và điều tra với khách hàng trong trường hợp xảy ra thu hồi, v.v.;
 • Cung cấp các dịch vụ sau đây dựa trên thông tin về tình trạng của mỗi phương tiện (như thông tin về vận hành, vị trí, kiểm soát, sự cố);
  1. Các dịch vụ hỗ trợ vận hành an toàn của phương tiện của khách hàng, có thể góp phần giảm thiểu sự cố cho phương tiện của khách hàng thông qua các dịch vụ như đề xuất bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhanh chóng khi xảy ra sự cố trên đường, chẩn đoán sự cố.
  2. Các dịch vụ hỗ trợ vận hành phương tiện cho khách hàng. Các dịch vụ thu thập và phân tích dữ liệu vận hành của phương tiện của khách hàng và cung cấp thông tin vị trí phương tiện để quản lý phương tiện và tư vấn về việc lái xe tiết kiệm nhiên liệu và an toàn.
  3. Các dịch vụ xử lý thống kê và phân tích thông tin về tình trạng phương tiện của khách hàng và cung cấp thông tin giao thông cho khách hàng và bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thảm họa và thông tin giao thông thời gian thực (tình trạng kẹt xe và thông tin tắc nghẽn), v.v.
  4. Các dịch vụ và sản phẩm khác để hài lòng khách hàng với các dịch vụ và sản phẩm.
 • Phản hồi các yêu cầu của khách hàng liên quan đến các mục đích trên và với việc xử lý Dữ liệu cá nhân;
 • Trong trường hợp có sự thay đổi về Mục đích Sử dụng như đã nêu trên, Công ty sẽ thông báo hoặc công bố trước Mục đích Sử dụng cho Khách hàng.

Ngoài ra, trong trường hợp Dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng cho mục đích khác ngoài Mục đích Sử dụng đã nêu trên, Công ty sẽ giải thích việc sử dụng đó với khách hàng và có được sự đồng ý hợp lệ của khách hàng trước khi sử dụng Dữ liệu cá nhân cho mục đích khác.

 1. Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ chia sẻ và tối ưu Dữ liệu cá nhân để đảm bảo hoạt động kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các mục Dữ liệu cá nhân của khách hàng được chia sẻ
  Thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax, địa chỉ email và thông tin về phương tiện của khách hàng (bao gồm thông tin về tình trạng phương tiện)
 • Bên nhận thông tin

Các đối tác của Công ty, trong phạm vi cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo hình thức liên minh trong hoạt động kinh doanh (ngoài những đối tác được công bố trên trang web chính thức của Công ty, chẳng hạn như các nhà phân phối, công ty thương mại, đại lý của sản phẩm của Công ty, nhà sản xuất khung, nhà sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô hoặc vật tư hoặc công ty thương mại, nhà cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, người bán ứng dụng hệ thống, v.v., viện nghiên cứu hoặc các đối tác liên doanh khác trong lĩnh vực bán hàng, dịch vụ, tài chính, bảo hiểm, cho thuê, logistics, hành khách, v.v.)

 • Mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân được chia sẻ
  Tương tự như "1. Mục đích Sử dụng Dữ liệu cá nhân" ở trên
 • Trưởng phòng quản lý Dữ liệu cá nhân được chia sẻ
  Người chịu trách nhiệm về Dữ liệu cá nhân,

Hino Ngọc Thành